Aktuálně


Nabídka kuřic - dovoz zdarma až do kurníku

slepice_nabídka_2016.jpgPlatba a termíny poplatků za svoz komunálního odpadu v roce 2016

Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává ve stejné výši jako v roce 2015:

  • 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci
  • lhůta na zaplacení: I.pol. do 30. 3. 2016, II.pol. do 31.7.2016
  • Číslo účtu : 13324741/0100
  • Variabilní symbol : před číslo 1340 zadat číslo popisné

 Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

Datum konání: 3. 1. 2016

Tříkrálová sbírka 2016.jpgV neděli 3. ledna 2016 v naší obci proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. V letošním roce se v naší obci podařilo vykoledovat 7 437 Kč. Všem těm, kteří k této částce přispěli, patří upřímné poděkování! Celkový výtěžek v okrese Znojmo činil 1 955 496 Kč.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR a jejím obecným účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Poděkování patří opět všem koledníkům, vedoucí skupin Simoně Padrtové a také paní Mgr. Editě Wolfové za organizaci sbírky v naší obci.Zápis do 1. ročníku základní školy

Datum konání: 3. 2. 2016

zápis do MŠ_hrabětice_2016.jpgPolicie ČR hledá posily do týmu

Nabor_policie-Kolářová-Znojmo.jpgDotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám_2016.jpg

Kontakt: 

Jiřina Čurdová
Oblastní manažer
Znojmo
tel. 725 989 369

Zpracování žádostí dotačních programů
Nová zelená úsporám
Kotlíkové dotace
Výstavba, rekonstrukce

Easy Plus, s.r.o.
Lidická 700/19
Brno 602 00
IČ: 04529685Rybářský ples Hrádek

Datum konání: 16. 1. 2016

Rybářský ples HrádekKalendář svozu odpadu na rok 2016Zasedání zastupitelstva obce

Datum konání: 17. 12. 2015

Zasedání ZOHrabětický zpravodaj 2015

 Zpravodaj 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrabětický zpravodaj 2015