Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů

1.1.2011 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

5.5.2011 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

8.3.2012 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

21.12.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrabětice 1.1.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Hrabětice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Hrabětice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022